Wat is belangrijk om te weten bij een nulurencontract?

Ook bij een nulurencontract hebben werknemers rechten. Welke rechten zijn dit?

Een nulurencontract lijkt voor werkgevers de ideale manier om drukke periodes op te vangen. Er zijn inderdaad voordelen, maar ook nadelen.

Met een nulurencontract kun je als werkgever zeer flexibel zijn. Het is een arbeidsovereenkomst waarin staat dat de werknemer opgeroepen kan worden, maar wanneer en hoeveel uren ligt niet vast. Een maand lang de medewerker niet oproepen kan, maar gelijk voor veertig uren in één week oproepen kan ook. Toch is het minder flexibel dan het lijkt.

Is een nulurencontract vrijblijvend?

Voor de werkgever in grote lijnen wel. Er bestaat namelijk geen vast recht op wanneer de werknemer uren krijgt. Van de kant van de werknemer is het niet vrijblijvend. Hij of zij moet namelijk gehoor geven aan de oproep van de werkgever. De werkgever is ook verplicht om het werk evenredig over de oproepkrachten te verdelen.

Op tijd inplannen

De werkgever moet de werknemer minstens vier dagen van tevoren oproepen voor het werk. Als de werkgever de werknemer minder dan vier dagen van tevoren oproept, is de werknemer niet verplicht om te komen werken.

Daarnaast geldt dat iedere keer dat je wordt opgeroepen je tenminste drie uur uitbetaald krijgt, ook als je minder uren gewerkt hebt als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:

  • Je hebt een contract voor minder dan 15 uur per week en je hebt geen afspraken gemaakt over je werktijden.
  • Je hebt geen vaste afspraak over het aantal uren dat je werkt, bijvoorbeeld bij een nulurencontract of min-maxcontract

Aanbod na een jaar

Na een jaar moet de werkgever een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dat aanbod moet kloppen met het gemiddelde dat gewerkt is in het afgelopen jaar. De werknemer hoeft het aanbod niet te aanvaarden. Als de werknemer het aanbod niet aanvaardt, dan blijft de oproep-overeenkomst bestaan.

Er is recht op doorbetaling bij ziekte 

Als je ziek wordt in een periode waarin je ingeroosterd bent door je werkgever, dan heb je wettelijk recht op zeventig procent van je brutosalaris over de ingeroosterde uren. Als je niet ingeroosterd bent in de periode van ziekte, dan heb je geen recht op salaris, omdat er geen overeengekomen uren aanwezig zijn. Er geldt een uitzondering. Als je minstens drie maanden hebt gewerkt, dan heb je recht op uren die je gemiddeld over de voorgaande periodes hebt gewerkt. In dat geval moet de werkgever zeventig procent betalen van het salaris dat je gemiddeld in de voorgaande periode zou ontvangen.

Regelgeving gaat veranderen

Het gebruik van nulurencontracten en oproepcontracten staat al een paar jaar onder druk. Ze zouden te onzeker zijn voor de werknemer. De regering wil deze contracten verbieden en het basiscontract introduceren. Wat dit gaat betekenen op korte termijn is nog onzeker. Let dan ook op wanneer je een werknemer een nuluren- of een oproepcontract wilt aanbieden. Vraag advies aan jouw adviseur of kijk voor de laatste updates op de site van Rijksoverheid.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 03-10-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie